Meditace s Araiel

Úplňkové meditování s Ivou Araiel Otavovou

úplněk, říjen 2016

Co je to meditace

Meditací se nejčastěji rozumí praktiky prohlubování soustředění,  které má své kořeny ve védském hinduismu. (…)

Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí). Někdy tento pojem označuje i prosté rozumové přemítání a v některých náboženstvích také určité druhy modlitby. (…)

Pokud se chcete dozvědět více informací o historickém vývoji meditací a jejich využívání přejděte na stránky wikipedia.org.

Posezení nejsou koncipována jen pro dámy, v každém případě rádi uvítáme i mužské zastoupení v našem kolektivu.

Přijďte si odpočinout na úplňkové meditace s Araiel.

Každý měsíc, za úplňku přijeďte si posedět,
na kafíčko se známými, možná si i pobrečet.
Vyslechneme každé trauma, společně jej proberem,
pak se zase spokojení, k domovů svým rozjedem.
(L.O.)

Kdy se na meditaci s Araiel vydat

Termíny meditací můžete sledovat skrze záložku > Události <